Extremisme

Islamitisch extremisme

Het voorbije decennium stelden we een toename vast van uitingen van islamitisch extremisme. Toch hangt slechts een minderheid van moslims dit soort extremisme aan. Een nog kleinere groep toont zich militant en slechts enkelen aanvaarden om geweld te gebruiken in het kader van hun geloofsbelijdenis.

Linksextremisme

De dreiging die uitgaat van linksextremische groepen is de jongste jaren beperkt gebleven. De Veiligheid van de Staat volgt deze groepen op in de context van ‘extremisme’ en niet van ‘terrorisme’.

Rechtsextremisme

Binnen het rechtsextremisme volgt de Veiligheid van de Staat drie fenomenen op: anti-asiel-, antimigratie- en anti-islamactivisme; volksnationalistische actiegroepen en potentieel gewelddadige neonazi- en skinheadbewegingen.