Publicaties

Intelligence report 2021-2022

Report
This Intelligence report focuses on the work of the VSSE in 2021-2022.

Intelligence report 2021-2022

Report
Spionage en inmenging bij de internationale instellingen in België zoals de Europese instellingen en de NAVO, worden vaak geassocieerd met grote machtsblokken.

Hommage aan Thomas Montjoie

News
Vandaag vindt de uitvaartplechtigheid plaats van Thomas Montjoie, de politieagent die vorige donderdag in dramatische omstandigheden om het leven kwam tijdens zijn dienst in Schaarbeek. De VSSE betuigt haar diepste medeleven aan zijn familie en vrienden e

Reactie op uitspraken Kenneth Lasoen in Het Nieuwsblad

News
De uitspraken van Kenneth Lasoen over de VSSE en ADIV in het Nieuwsblad 20/10 wijzen op een gebrek aan degelijke kennis van de twee diensten.

Veiligheid van de Staat werft opnieuw aan

News
Momenteel legt de VSSE een nieuwe wervingsreserve aan voor Masters (niveau A) en voor Support Officers (niveau C). Kandidaten kunnen zich inschrijven t.e.m. 13/09. Vanaf 19/09 volgt de aanleg van een tweede wervingsreserve voor bachelors (niveau B).
Travel Security

Security Passport

Brochure
Deze brochure is opgevat als een “security passport” met nuttige tips voor wie zijn gegevens veilig wil houden tijdens verplaatsingen naar het buitenland.

VEILIGHEID VAN DE STAAT GAAT VOLUIT VOOR NIEUWE PARTNERSCHAPPEN

News
Op 4 mei organiseerde de Veiligheid van de Staat (VSSE) de eerste Intelligence Day in haar geschiedenis.

België beschikt over een eigen ‘nationale veiligheidsstrategie’

News
België beschikt over een eigen ‘nationale veiligheidsstrategie’ Een samenwerking waaraan de VSSE heeft deelgenomen

ESPIONAGE AND INTERFERENCE : DOES THIS AFFECT YOU ?

Brochure
How can I protect myself against espionage and interference? The first step is to understand & identify these threats. With this brochure, State Security hopes to help you in this process & to strengthen your resilience and that of your organisation.