Publicaties

VSSE Intelligence report 2023 in English

Intelligence report 2023 in English

Report
This Intelligence report focuses on the work of the VSSE in 2023.

Intelligence report 2023

Report
De wereld verandert in snel tempo. Het werk van een inlichtingendienst kan niet anders dan volgen. Minder dan 10 jaar geleden had de VSSE één prioriteit die boven alle andere uittorende: geïnspi-reerde terrorisme. Nu ziet dat plaatje er totaal anders uit.

Intelligence report 2021-2022

Report
This Intelligence report focuses on the work of the VSSE in 2021-2022.

Intelligence report 2021-2022

Report
Spionage en inmenging bij de internationale instellingen in België zoals de Europese instellingen en de NAVO, worden vaak geassocieerd met grote machtsblokken.

Hommage aan Thomas Montjoie

News
Vandaag vindt de uitvaartplechtigheid plaats van Thomas Montjoie, de politieagent die vorige donderdag in dramatische omstandigheden om het leven kwam tijdens zijn dienst in Schaarbeek. De VSSE betuigt haar diepste medeleven aan zijn familie en vrienden e

Veiligheid van de Staat werft opnieuw aan

News
Momenteel legt de VSSE een nieuwe wervingsreserve aan voor Masters (niveau A) en voor Support Officers (niveau C). Kandidaten kunnen zich inschrijven t.e.m. 13/09. Vanaf 19/09 volgt de aanleg van een tweede wervingsreserve voor bachelors (niveau B).
Travel Security

Security Passport

Brochure
Deze brochure is opgevat als een “security passport” met nuttige tips voor wie zijn gegevens veilig wil houden tijdens verplaatsingen naar het buitenland.

VEILIGHEID VAN DE STAAT GAAT VOLUIT VOOR NIEUWE PARTNERSCHAPPEN

News
Op 4 mei organiseerde de Veiligheid van de Staat (VSSE) de eerste Intelligence Day in haar geschiedenis.

België beschikt over een eigen ‘nationale veiligheidsstrategie’

News
België beschikt over een eigen ‘nationale veiligheidsstrategie’ Een samenwerking waaraan de VSSE heeft deelgenomen