Toegankelijkheidsverklaring

De VSSE verbindt zich ertoe haar site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://www.vsse.be

Niveau van naleving

Deze website voldoet gedeeltelijk, omdat niet aan alle eisen werd voldaan en er bepaalde vrijstellingen van toepassing zijn (zie hieronder).

Er werd een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier raadplegen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.vsse.be/nl

Niet-toegankelijke inhoud

1. Ontbrekende linktitels voor de ankerelementen.
2. Onjuist gebruik van alt-attributen op img-elementen.
3. Ontbrekende semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren.
4. Onvoldoende contrast tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.
5. Recente publicaties zijn niet toegankelijk via toetsenbordnavigatie.
6. Onvoldoende contrast (focus).
7. Ontbrekende linkinhoud.

Voorgestelde alternatieven

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze website, kunt u contact opnemen met: info@vsse.be

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact opnemen met: info@vsse.be

Als de bovenstaande dienst niet antwoordt, kunt u contact opnemen met:

 

De federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
e-mail: contact@federaalombudsman.be
website: https://www.federaalombudsman.be/nl

 

Verbeteringsplan

Er zijn aanpassingen gepland om de 7 problemen die tot nu toe werden vastgesteld tegen eind 2023 te corrigeren.

Deze verklaring werd op 19/09/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond op 19/09/2023 plaats.