Schadelijke sectaire organisaties

Wettelijk gezien is de VSSE bevoegd voor de opvolging van schadelijke sectaire organisaties.

Volgens de wet van 30 november 1998 betreft het:

elke groep met filosofische of religieuze inslag of die voorwendt dat te zijn en die in haar organisatie of praktijken, schadelijke onwettige activiteiten uitoefent, individuen of de maatschappij nadeel berokkent of de menselijke waardigheid schendt

Er kan sprake zijn van een schadelijke sectaire organisatie wanneer enkele van de volgende criteria zijn vervuld:

  • Mentale manipulatie;
  • Buitensporige financiële eisen;
  • Breuk met referentiemilieu;
  • Uitbuiting van adepten;
  • ...

Meer daarover kan u lezen op de website van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties www.iacsso.be. Dit Centrum werd opgericht door de wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (2 juni 1998)

In 2015 heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat de VSSE de schadelijke sectaire organisaties niet langer actief opvolgt.