Cyberveiligheid

Waken over de cyberveiligheid in ons land behoort niet tot de wettelijke opdrachten van de Veiligheid van de Staat zoals die gedefinieerd zijn door de wet van 30 november 1998.

De VSSE volgt cyberveiligheid wel op in de context van onze wettelijke opdrachten, zoals terrorisme, extremisme en spionage.

Cyberactiviteiten hebben per definitie een internationale dimensie. Dat betekent dat cyberaanvallen tegen België vanop grote afstand kunnen worden voorbereid en uitgevoerd op initiatief van de regering van de daders of van andere instanties. Hun fysieke aanwezigheid is niet noodzakelijk, waardoor hun identificatie zo goed als onmogelijk wordt.

Internationale samenwerking met buitenlandse partnerdiensten is daarom van het grootste belang.

In België zijn het in de eerste plaats het Center for Cybersecurity Belgium (CCB) met het Belgische Computer Emergency Response Team (CERT) en de militaire inlichtingendienst (ADIV) en die zich focussen op cyberdreigingen. De VSSE werkt ook samen met het Federaal Parket of de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de Federale Politie.