Veiligheidsopdrachten

Veiligheidsonderzoeken

Wie beroepshalve in aanraking komt met geclassificeerde informatie moet beschikken over een veiligheidsmachtiging die afgeleverd wordt na een voorafgaand veiligheidsonderzoek.

Veiligheidsverificaties

Wie werkt in een gevoelige omgeving, zoals bijvoorbeeld op luchthavens, kan onderworpen worden aan een veiligheidsscreening.