De inlichtingencyclus

Om op een toegankelijke manier te beschrijven hoe ze werkt, maakt een inlichtingengemeenschap vaak gebruik van het model dat ‘inlichtingencyclus’ heet.

We spreken niet voor niets over een ‘cyclus’. Terwijl tal van processen in het domein van de veiligheid eerder lineair zijn, zoals bijvoorbeeld een strafprocedure, halen de inlichtingendiensten hun kracht uit hun capaciteit om flexibel te zijn, zich aan te passen aan nieuwe dreigingen of her en der ingezamelde elementen terug in hun context te plaatsen. Zo kan het voorkomen, dat informatie die jaren voordien werd ingewonnen, bepalend is voor een lopend onderzoek.

Net zoals natuurlijke cycli zoals de cyclus van het water, bestaat de inlichtingencyclus uit verschillende stadia. Voor de inlichtingencyclus zijn dat er meestal vijf: de identificatie van de informatiebehoefte (planning), de inzameling van informatie (collecte), de behandeling van ruwe informatie (verwerken), de analyse, de verspreiding/actie.