De administrateur-generaal

De administrateur-generaal wordt voorgedragen voor een (éénmaal hernieuwbaar) mandaat van vijf jaar door de minister van Justitie. De mandataris wordt zowel geëvalueerd door de minister van Justitie als door de minister van Binnenlandse Zaken.

Francisca Bostyn

©VSSE

Francisca Bostyn is administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat (VSSE). De afgelopen twee jaar stond ze reeds aan het hoofd van de VSSE als administrateur-generaal ad interim. Ze trad in 2020 in dienst van de VSSE als hoofd internationale relaties.

Mevrouw Bostyn studeerde politieke wetenschappen aan de KU Leuven, behaalde een master in de rechten aan de VUB en een bijzondere licentie ontwikkelingsstudies aan de UCLouvain.

Ze begon haar loopbaan in 2001 als politiek analist bij de militaire inlichtingendienst ADIV (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht) waar ze onder meer dagelijkse briefings gaf aan de Generale Defensiestaf en op het terrein in militaire conflictgebieden inlichtingen inwon. Deze functie bracht haar onder meer in de Balkan en de Democratische Republiek Congo.

Van 2006 tot 2008 werkte mevrouw Bostyn in Afghanistan als politiek adviseur bij de Hoge Civiele Vertegenwoordiger van de NAVO. Zij adviseerde hem over alle politieke ontwikkelingen in Afghanistan en de bredere regio. Ze reisde door het hele land om een nauwkeurige politieke verslaggeving aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te kunnen verzekeren.

In 2008 keerde Francisca Bostyn terug naar België als strategisch analist bij het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Een jaar later werd ze gedetacheerd als veiligheidsadviseur bij het kabinet van twee opeenvolgende eerste ministers. In die hoedanigheid zat ze ook het College voor inlichtingen en veiligheid voor.

Francisca Bostyn werkte van 2011 tot 2014 als adviseur van de EU-coördinator voor terrorismebestrijding. Daar richtte ze zich op de preventie en bestrijding van gewelddadig extremisme en foreign terrorist fighters.

Tussen 2014 en 2020 werkte ze achtereenvolgens als adjuct-kabinetschef veiligheidszaken en internationale betrekkingen en kabinetschef van de minister van Justitie.