Directiecomité

Het directiecomité van de VSSE bestaat uit de twee administrateurs, de directeur van de analyse, de directeur van de operaties en de stafdirecteur. De vijfkoppige directie vergadert op regelmatige basis om strategische kwesties en prioritaire dossiers te bespreken en om de organisatie eventueel bij te sturen in het licht van mogelijke dreigingen. Ingrijpende strategische beslissingen worden voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad (NVR).

Zo keurde de NVR de methodologie goed voor de samenwerking van de VSSE met buitenlandse diensten en het Nationaal Strategisch Inlichtingenplan.