Internationale samenwerking

Bilaterale Samenwerking

De Veiligheid van de Staat werkt samen met 96 zusterdiensten in 75 landen verdeeld over 5 continenten. De gehanteerde methodologie voor de bilaterale samenwerking werd goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad

Multilaterale samenwerking

Hoe langer hoe meer wordt ook samengewerkt op multilateraal vlak.