Activiteitenverslag 2017-2018

Report

Het Activiteitenverslag 2017-2018 van de Veiligheid van de Staat (VSSE) geeft een overzicht van de activiteiten die de VSSE in 2017 en het grootste deel van het jaar 2018 uitgevoerd heeft. Een dergelijk activiteitenverslag is enigszins ongewoon in de wereld van de inlichtingendiensten, waar begrippen als vertrouwelijkheid en discretie hoog in het vaandel worden gevoerd. Discretie mag echter geen synoniem of excuus worden voor ‘geheimdoenerij’. In een democratisch stelsel mag er geen dubbelzinnigheid bestaan over de taken en de  werking van een inlichtingendienst.

Eerst presenteren we een aantal facts and figures, die een kwantitatieve duiding geven van personeel, budget en workload van de VSSE. Daaruit blijkt duidelijk, dat we er met relatief bescheiden middelen toch in slagen een grote massa werk te verzetten. Ook actuele thema’s komen aan bod, zoals de vraag naar de actuele stand van de terreurdreiging en het delicate dossier van de radicalisering in de gevangenissen. Terrorisme heeft zijn wortels in religieus of ideologisch geïnspireerd extremisme. Als inlichtingendienst is het dan ook noodzakelijk om hierover een genuanceerde langetermijnvisie te ontwikkelen. In tijden van fake news, alternative facts en manipulatie via sociale media is het nuttig om ook te focussen op de klassieke rol van de VSSE als contraspionagedienst. Fenomenen als spionage en inmenging - het manipuleren van besluitvormingsprocessen via illegale methodes - zijn niet samen met de Koude Oorlog verdwenen. Technologische ontwikkelingen en sociale media hebben ze grondig getransformeerd en ervoor gezorgd dat ‘spionage 2.0’ meer dan ooit relevant en actueel is.

Veel leesplezier!