Travel Security

Security Passport

Brochure

Travel Security. Hoe uw gegevens beschermen in het buitenland

De VSSE lanceert een nieuwe brochure rond spionage: Travel Security. Hoe uw gegevens beschermen in het buitenland. De brochure is opgevat als een “security passport” met nuttige tips voor wie zijn gegevens veilig wil houden tijdens verplaatsingen naar het buitenland. 
Een reiziger is immers kwetsbaar: hij verplaatst zich met gegevens op zak die mogelijk gevoelig zijn en hij is soms geneigd om de risico’s daarvan te onderschatten. Gegevensverlies of –diefstal kan nochtans voor behoorlijk wat schade zorgen, voor de reiziger zelf en voor zijn organisatie.
Om de risico’s te beperken, geeft de VSSE in deze brochure een reeks adviezen en tips voor elke fase van een reis: vóór het vertrek, tijdens de reis en bij de terugkeer. Elk advies draagt een risicokwalificatie: van een minimaal vereiste bescherming (basic) tot de strengste maatregelen (high), waarbij de aanbevelingen cumulatief zijn.  

Voor wie is de brochure bestemd?
De brochure is gericht op een breed publiek. Toch wil de VSSE ze prioritair verspreiden bij haar geprivilegieerde partners zoals de federale en regionale overheden met als doel de interne veiligheid van deze instanties te verbeteren.
Ook overheden met een vertegenwoordiging in het buitenland zoals de FIT, Awex, Hub.brussels, de diplomatieke posten van Buitenlandse Zaken behoren tot het doelpubliek van de brochure. 
De brochures zullen verspreid worden na een mondelinge briefing door onze dienst.

De huidige oplage bedraagt 1500 Nederlands- en 1500 Franstalige brochures.

De VSSE wil de brochure niet enkel ter beschikking stellen van de federale en regionale overheden. Federaties van bedrijven die geïnteresseerd zijn in de brochure kunnen ook contact opnemen met de dienst. Ook provinciale en lokale overheden kunnen zich aanmelden.

De brochure kan alvast in PDF gedownload worden.