Jaarrapport 2019

News

De jihadistische terrorismedreiging waarop de VSSE werkt, was in 2019 diverser dan ooit tevoren. Terwijl we met het ene oog gericht bleven op Syrië en Irak, dienden we terzelfdertijd de zogenaamde nieuwe ‘jihadi-theaters’ te scannen. Afghanistan en Pakistan bleven een bron van onrust en ook de toenemende ‘jihadisering’ van de conflicten in de Sahel-regio baart ons zorgen. Tegelijk is in 2019 in onze omringende landen, maar ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Nieuw-Zeeland, gebleken dat ook de dreiging die uitgaat van extreemrechts terrorisme niet veronachtzaamd mag worden.
Daarnaast mag ook onze aandacht voor de dreiging van inmenging en spionage door buitenlandse mogendheden niet verslappen. Niet alleen de terrodreiging was in 2019 immers zeer divers, dat geldt ook voor de dreiging die uitgaat van buitenlandse mogendheden op het vlak van inmenging en spionage.
We wensen u veel leesplezier!