De administrateur-generaal a.i.

Francisca Bostyn

©VSSE

Francisca Bostyn is administrateur-generaal a.i. van de Veiligheid van de Staat (VSSE). In 2021 trad ze in dienst bij de VSSE als directeur internationale betrekkingen. Voordien was ze achtereenvolgens adjunct-kabinetschef veiligheidszaken en internationale betrekkingen (2014-2017) en kabinetschef (2017-2021) bij minister van Justitie Koen Geens. 

Eerder werkte zij als adviseur van de EU-coördinator voor terrorismebestrijding (2011-2014), waar zij zich richtte op de preventie en bestrijding van gewelddadig extremisme en foreign terrorist fighters. Voordien was zij veiligheidsadviseur bij twee Belgische premiers (2009-2011). In die hoedanigheid zat mevrouw Bostyn het toenmalig College voor Inlichting en Veiligheid voor, waarin de hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vertegenwoordigd zijn.

Mevrouw Bostyn werd gedetacheerd bij het kabinet van de eerste minister vanuit het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), waar zij werkte als strategisch analist (2008).

Zij werkte ook in Afghanistan als politiek adviseur bij de Hoge Civiele Vertegenwoordiger van de NAVO (2006-2008). Zij adviseerde hem over alle politieke ontwikkelingen in Afghanistan en de bredere regio. Ze reisde door het hele land om een nauwkeurige politieke verslaggeving aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te kunnen verzekeren.

Haar werk in Afghanistan bouwt voort op eerdere ervaring in een aantal andere (post)conflictgebieden, zoals Centraal-Afrika en de Westelijke Balkan, in de periode dat ze analist was bij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (2001-2006).

Mevrouw Bostyn heeft een master in rechten, een master in politieke wetenschappen en een bijzondere licentie in ontwikkelingsstudies.